Ara vzw is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. We werken aan een constructieve dialoog tussen mensen met en mensen zonder ervaring in armoede. Ons doel is om de kloof tussen deze twee verschillende leefwerelden kleiner te maken, en zo te komen tot sociale verandering.

We vertrekken vanuit de sterkte van de mensen in armoede, wat wil zeggen dat zij het woord voeren over de thema’s waar ze zelf ervaring mee hebben. We gaan in gesprek met diensten, bedrijven, beleidsmakers, studenten en andere groepen in de samenleving.

ARA bereikt vooral mensen die gebruik maken van de onthaaltehuizen en de daklozenopvang.
We werken via dialooggroepen, beleidsacties, vormingen, laagdrempelige activiteiten en sociaal-artistieke projecten.