Toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen zonder wettig verblijf

In eind 2022 en 2023 werken we met de praatgroep rond het thema “knelpuntberoepen en mensen zonder wettig verblijf”. De deelnemers van de praatgroep hebben dit onderwerp zelf gekozen. Veel van de mensen in onze groep hebben geen wettig verblijf, en ook de mensen met verblijfstatuut willen werken rond dit thema.

We onderzochten verschillende thema's:  knelpuntberoepen in België, de Belgische arbeidsmarkt (en het arbeidstekort) en de werking van het huidige migratiesysteem en de politieke verantwoordelijkheid voor dat systeem.

We ontdekten dat de Belgische economie schreeuwt om nieuwe mensen: in 2023 is een derde van alle Vlaamse beroepen een knelpuntberoep, en sinds de coronacrisis is de situatie nog urgenter geworden. Ook in Wallonië en Brussel wordt de lijst met knelpuntberoepen alsmaar langer.

Mensen zonder wettig verblijf wonen en werken hier, vaak al jarenlang. Ze doen dit onbeschermd, in het zwart, en ze (over)leven in moeilijke omstandigheden. 

Nochtans: “We hebben ervaring in de sectoren die mensen zoeken (bouw, horeca, verzorgend personeel, ict, kinderopvang) en spreken vaak de taal. We zijn klaar en gemotiveerd om hier te beginnen werken, maar worden nu tegengehouden.”

Het is een verlies voor onze samenleving, en vooral ook van menselijke waardigheid. We stellen daarom een soepel arbeidsmigratiestatuut voor, zodat mensen hier legaal en waardig kunnen werken en toegang krijgen tot een opleiding.