Dialoogtraject Brusselse noodopvang

In 2022, 2023 en 2024 werkt ARA samen met New Samusocial, die de noodopvang in Brussel organiseert. We ondersteunen Samu in het opzetten van een dialoog tussen de bewoners en het personeel. Het doel is het stimuleren van bewonersparticipatie, en op die manier ook de verbetering van de werking van noodopvang.

In 2022 hebben we trajecten opgestart in de centra Louiza (vrouwen) en Poincaré (mannen). In 2023 organiseerden we deze trajecten ook in de 2 andere centra van Samu (het familiecentrum en het centrum voor kwetsbare personen). Daarnaast blijven we ook structureel dialooggroepen in Poincaré en Petit Rempart ondersteunen.

In 2024 organiseren we het dialoogtraject ook buiten SAMU: namelijk in crisisopvangcentrum Pierre d'Angle en in een opvangtehuis waar mensen langer kunnen verblijven. 

Voor dit project worden we ondersteund door Chez Nous/Bij Ons, Brussels Platform Armoede & Pigment.